facebooktwittermail d

En miljon till forskning kring mjältbrand

SVA får pengar för att forska kring utbrottet i Omberg.

SVA får pengar för att forska kring mjältbrandsutbrottet i Omberg i somras.
SVA får pengar för att forska kring mjältbrandsutbrottet i Omberg i somras. FOTO: HASSE DAHLGREN

I somras konstaterades flera fall av mjältbrand i ekoparken Omberg i Östergötland. Sammanlagt handlade det om sex infekterade gårdar och tre älgplatser. Smittspridningen var mer omfattande än vad som setts i modern tid.

Formas har därför beslutat att bevilja drygt en miljon kronor till forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för att säkra material och data från utbrottet. Syftet är att med dessa uppgifter som grund arbeta vidare för att förebygga liknande utbrott i framtiden.

"Sedan 2008 har hela fyra utbrott noterats, vilket står i kontrast till få förekomster under de föregående cirka 50 åren. Man spekulerar i om det kan finnas kopplingar till väder, klimat och förändrad markanvändning. Det är viktigt att vi ökar förståelsen kring detta för att kunna förebygga framtida utbrott. I det här fallet är data av en sådan art att de behöver samlas in i ett så tidigt skede som möjligt, för att säkra forskningsmaterial", säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare i ett pressmeddelande.

Läs mer: Mjältbrandsavspärrningar rivs

Läs mer: Hårt prövat par årets företagare

Läs mer: Mjältbrand på gård i Östergötland