facebooktwittermail d

En miljon almar har räddats på Gotland

Skogsstyrelsens satsning mot almsjuka har räddat 90 procent av Gotlands almpopulation.

Alm som inte är smittad av almsjuka (arkivbild).
Alm som inte är smittad av almsjuka (arkivbild). FOTO: IRINA BORSUCHENKO/SHUTTERSTOCK/TT

Myndighetens projekt Life Elmias har sedan 2013 i huvudsak arbetat för att bekämpa spridningen av den svamp som ger almsjuka på Gotland. Som värd för 250 arter, varav 121 är rödlistade, är trädet viktigt för den biologiska mångfalden.

Almen är ett viktigt inslag i många miljöer, däribland de gotländska lövängarna. Sammanställningen av projektet som nu har gjorts visar goda resultat, med nästan en miljon räddade träd.

”Att vi genom satsningen räddat 90 procent av almarna på ön har stått klart en tid, men alla andra värdefulla följdeffekter projektet fört med sig blir nu väldigt tydligt när vi sammanfattar”, säger Karin Wågström, skogskonsulent hos Skogsstyrelsen på Gotland i ett pressmeddelande.

Bland annat har man inom projektet lyckats samordna vissa åtgärder för att gynna askar genom insamlande av frön och röjning av 30 hektar med naturvärden kopplade till både ask och alm. Under utbildningsdagar som berört trädsjukdomar kopplade till alm och ask har man nått 900 personer.

Almsjukan dök upp på Gotland under 2005, troligen spridd från fastlandet med importerat virke. Svampsjukdomens främsta smittoväg är genom almsplintborren, vars ägg och larver huserar under trädens bark.

Den kan även spridas genom rotsystem och med verktyg som använts på sjuka träd.

Det finns ett fortsatt behov av aktivt arbete för att minska risken för spridning i framtiden. Life Elmias har än så länge finansierats med stöd från EU-kommissionen, men fortsatt finansiering är osäker.

”Det pågår just nu en dialog med berörda myndigheter om någon form av fortsättning och finansiering av det men några beslut är inte fattade ännu”, säger Karin Wångström i pressmeddelandet.