facebooktwittermail

”En markering mer än något annat”

Ulla Bergström omvaldes under onsdagen som ordförande i Norrmejerier. Under stämman höjdes dock röster för att inte bevilja henne ansvarsfrihet.

– Jag förstår det som att det var en markering mer än något annat, säger Ulla Bergström till ATL.

En femtedel av stämmans delegater inte ville bevilja Norrmejeriers ordförande Ulla Bergström ansvarsfrihet. "Har ingen betydelse för mitt fortsatta uppdrag", kommenterar Ulla Bergström.
En femtedel av stämmans delegater inte ville bevilja Norrmejeriers ordförande Ulla Bergström ansvarsfrihet. "Har ingen betydelse för mitt fortsatta uppdrag", kommenterar Ulla Bergström. FOTO: HANS DAHLGREN

Under onsdagens stämma i Umeå godkändes 2017 års finansiella redovisning. Stämman ställde sig även bakom styrelsens förslag om fördelning av 2017 års resultat, där 2,4 miljoner fördelas enligt invägd mängd mjölk under 2017 och går till medlemmarnas insatskonton genom insatsemission.

LÄS OCKSÅ: Norrmejerier gör bästa resultatet på fem år

LÄS OCKSÅ: Norrmejerier sänker mjölkpriset

LÄS OCKSÅ: Omdebatterad motion avslogs

Nuvarande styrelseordförande Ulla Bergström valdes om och ATL hann byta några snabba ord med henne på en kafferast under torsdagens konstituerande styrelsesammanträde.

– Vi är en stor mejeriförening med många ägare så det är klart att tuffa debatter kan uppstå. Jag tycker att det finns ett driv i föreningen och ett stort fokus på framtidsfrågor. Det är också det som är mest viktigt för mig, och där jag lägger min kraft, säger Ulla Bergström till ATL.

En av fem mot ansvarsfrihet

Under stämman beviljades styrelse och vd ansvarsfrihet. Samtidigt röstade tio av stämmans 51 ledamöter för att inte bevilja ordförande detsamma. Skälet är grundat i åsikter om roller i föreningen och handlar inte om frågor gällande det hanterade räkenskapsåret 2017, berättar Ulla Bergström.

– Jag förstår det som att det var en markering mer än något annat. Grunden ligger i en diskussion om våra roller och våra principer. I sig har inte detta ingen betydelse för mig och mitt fortsatta uppdrag som styrelseordförande. Min utgångspunkt är att vi har en stark demokratisk förening och att jag har ett starkt stöd i fullmäktige och styrelse.

Tidigare har Norrmejerier konstaterat att det finns ett stort finansieringsbehov för att klara av kommande investeringar. Hur planerar ni att klara detta?

– Vi jobbar med att öka lönsamheten, och det är en utmaning som vi delar med alla andra mejeriföretag i Sverige. Detta pratar vi med våra ägare om. Ett exempel är Västerbottenost där vi har en tillväxtresa att göra. Osten lagras under lång tid och under den tiden kostar det pengar. Men jag upplever att diskussionen om framtiden är helt igenom positiv. Vi har högt i tak.

Dessa kom till

Kjell Forsén valdes till vice ordförande. Valdes om som styrelseledamot gjorde också Helena Ågren. Nya i styrelsen blev Johan Liljebäck och Jan-Erik Söderholm.

– Det är stämman som väljer styrelsen och det känns bra. Två personer som har suttit länge, Kenneth Samuelsson och Anders Jonört, avgår och tanken är ju att man ska förnya styrelsen. Jag sitter kvar som styrelseordförande och känner mig trygg i att jag har förtroende från fullmäktige, avslutar Ulla Bergström.

LÄS OCKSÅ: Bönder ville spara innan krisen

LÄS OCKSÅ: Ledare – Vilken väg går Norrmejerier?

Vad innebär ansvarsfrihet?

Ansvarsfrihet är ett juridiskt begrepp inom lagstiftningen för juridiska personer/organisationer. Normalt beviljas de ansvariga på årsmöte ansvarsfrihet för den gångna räkenskapsperioden. Att bevilja ansvarsfrihet innebär att medlemmarna godkänner hur styrelsen arbetat.

Det påverkar föreningens möjligheter att stämma personer för hur de har skött sina uppdrag.

Det är relativt ovanligt att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. Det kan ses som en skarp markering att man inte är nöjd med styrelsens arbete. En anledning kan vara att man vill underlätta skadeståndsansvar.

Källa: NE och förening.se