facebooktwittermail d

En LRF-stämma präglad av framåtanda

Sånga Säby

Första dagen av LRF:s riksförbundsstämma är avverkad. Stämman präglades av framåtanda och livsmedelsberedskap. 

– Vi måste förbättra vår beredskap, producera mer och bli mindre beroende av import och insatsvaror, sa LRF:s ordförande Palle Borgström.