facebooktwittermail d

En epok av växtförädling är slut – Balsgård lägger ner

En åttioårig epok av växtförädling går i graven när anrika Balsgård stängs. Här har äppelsorter som Alice och Aroma tagits fram. Nu flyttar delar av verksamheten till Alnarp.