facebooktwittermail

En av få svenska jordbrukspolitiker tar paus

Utan Fredrick Federley (C) i EU-parlamentet blir den svenska representationen i EU:s jordbrukspolitik ännu lite mindre.

Svenska politiker med intresse för jordbruksfrågor växer inte på träd och på EU-nivå har Sverige i perioder varit helt utan representation i jordbruksutskottet. Intresset för politikområdet har dock växt något i takt med utskottets växande makt och sedan EU-valet 2019 har två svenskar, miljöpartisten Pär Holmgren och centerpartisten Fredrick Federley, haft ersättarplatser i utskottet. En sådan plats kan, av den som vill, användas för att få inflytande på samma nivå som en ordinarie ledamot.