facebooktwittermail

”Det är dags att vara obekväma”

Merparten av medlemmarna i de kvinnliga nätverken i skogsbranschen vill inte kopplas ihop med feminism eller jämställdhet, visar en ny avhandling. 

En inställning som underminerar en större politisk förändring, enligt författaren.

Husqvarna motorsåg på stubbe i skog efter storm.
Arkivbild. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Inom skogsbranschen finns flera nätverk för kvinnor. De bildades för att motverka utanförskap, marginalisering och för att stärka kvinnorna i en bransch som domineras av män. Nu visar en nyligen publicerad avhandling att det finns en utbredd ovilja hos kvinnorna inom nätverken att politisera sitt arbete och att beskriva det med ord som feminism och jämställdhet.