facebooktwittermail d

”Det är dags att vara obekväma”

Merparten av medlemmarna i de kvinnliga nätverken i skogsbranschen vill inte kopplas ihop med feminism eller jämställdhet, visar en ny avhandling. 

En inställning som underminerar en större politisk förändring, enligt författaren.