facebooktwittermail d

”Stoppa djurens skräckresor i Europa”

Varje år transporteras miljontals levande djur inom EU, och till länder utanför unionen. Många av dessa djurtransporter sker under flera dygn, under fruktansvärda förhållanden och ofta utan tillräckligt med mat och vatten. Det är verkligen helt oacceptabelt skriver Emma Wiesner (C).

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Ett flertal djurvälfärdskatastrofer har utspelat sig utanför Europas kust under de senaste månaderna. 2 671 djur var fast på fartyg i tre månader under skräckliknande förhållanden på grund av misstänkt utbrott av sjukdomen blåtunga. 200 000 levande djur har också suttit fast i 60 graders hetta på grund av stoppet i Suezkanalen.

Förutom att detta är fruktansvärt för djuren är det också ett rent lagbrott. EU måste kunna sätta stopp för dessa vidriga transportförhållanden.

Varje år transporteras miljontals levande djur inom EU, och till länder utanför unionen. Många av dessa djurtransporter sker under flera dygn, under fruktansvärda förhållanden och ofta utan tillräckligt med mat och vatten. Det är verkligen helt oacceptabelt.

Bristerna i att efterleva EU-lagstiftning på djurvälfärdsområdet är ett stort problem i många av Europas länder. Lagen innebär bland annat att djurtransportörer ska ha en plan för hur situationer med virusutbrott eller när transporttiderna blir för långa ska hanteras, men också maxtemperatur under transporten och att det finns tillräckligt med foder.

I Sverige är dessa regler knappast något kontroversiellt för våra bönder och våra transportföretag, som dagligen gör stora och viktiga insatser för djurens välbefinnande. Varför inte detta är fallet i andra länder är oförståeligt. Det är en brist på respekt för och omsorg om djuren.

EU måste börja följa upp EU-lagen i praktiken. Jag och Centerpartiet kommer att fokusera på att säkerställa att EU:s lagar för djurtransporter respekteras i varje medlemsstat, och i lika hög utsträckning.

Det ska aldrig vara gratis att orsaka djurs lidande, så som det sker på Medelhavet. Därför vill vi se:

Hårdare straff för den som bryter mot europeiska djurskyddslagen. Straffen bör också reflektera omfattningen på lagbrottet.

Se till att medlemsländer förbjuder osäkra resor till tredjeländer. Om det inte går att garantera säkra djurtransporter, det vill säga en nivå som uppnår den lagstadgade djurvälfärden som vi har inom EU, bör de förbjudas.

Minska den totala tiden som levande djur får transporteras till åtta timmar innan 24 timmars vila. Långsiktigt bör EU ta fram en strategi för att gå bort från transport av levande djur till att i stället transportera kött och embryo.

Gör det obligatoriskt för djurtransporter att ha övervakningsutrustning och GPS i fordonen.

Öka kunskapen om djurens förhållanden under transporterna genom att göra vissa data från veterinärsystemen offentliga. Kan gemene man få en ökad insyn i hur dåligt lagen följs tror jag att fler kommer att ta ställning.

Fler länder måste ta efter Sverige i fråga om djurens välfärd. Om Europa inte tar i med hårdhandskarna mot de oseriösa aktörer som struntar i djurens välfärd kommer problemet att bestå.

Det är dags att ta djurens välfärd på allvar och på riktigt straffa dem som bryter mot lagen.

Emma Wiesner (C),

Europaparlamentariker och ledamot i granskningsutskottet för djurtransporter