facebooktwittermail d

”Moderaterna måste agera proaktivt i skogen”

Sveriges långa historia av att stå vid sidan av i EU har paradoxalt nog skapat den låga kunskap om svenskt skogsbruk som finns hos beslutsfattare i Bryssel. Det skriver Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C) i en debattartikel.

Virkeshög framför röd stuga.
Behövs svenskt perspektiv på skogen. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Min moderata kollega, Jessica Polfjärd, skrev för en tid sedan i ATL att den nya regeringen med Moderaterna i spetsen kommer prioritera skogsbruket. Jessica Polfjärd har helt rätt i att Miljöpartiet har haft för stort inflytande och att den svenska regeringen har agerat svagt. Det har jag, och Centerpartiet, kritiserat många gånger.

Men, den nya regeringen med Moderaterna i spetsen, kommer trots detta inte heller att konsekvent kunna säga nej till alla skogsrelaterade förslag i EU bara för att. Den nya regeringen måste på ett tidigt skede i stället agera konstruktivt för Sveriges bästa, eftersom det inte är möjligt att stoppa all lagstiftning.

Skog och skogsbruk är en nationell kompetens. Vissa frågor, som avskogning, är dock globala problem och något som vi endast kan lösa på högre nivå.

Dessvärre har Sveriges långa historia av att stå vid sidan av i EU, paradoxalt nog också skapat den låga kunskap om svenskt skogsbruk som finns hos beslutsfattare i Bryssel. Det är på grund av denna historiska skuld som exempelvis avskogningsförslaget riskerar bli så problematiskt för Sverige.

När förslag går långt förbi EU:s kompetens, behöver man dock ibland tydligt säga nej. Nyligen röstade Europaparlamentet om lagstiftningen om förnybar energi, som bland annat reglerar bioenergi. Jag blev väldigt förvånad när jag såg att Jessica Polfjärd, tillsammans med sina moderata och kristdemokratiska kollegor, röstade för att definiera stora delar av svensk bioenergi som icke förnybar, vilket i det långa loppet riskerar stora delar av Sveriges och Europas energi- och klimatpolitik.

Hade Sverige i stället tagit för vana att agera mer proaktivt i dessa frågor, snarare än att reagera på fullbordat faktum, hade läget varit ett annat.

Här är listan som Centerpartiet driver på för, som Moderaterna kan lära av och verkligen bör ta tag i:

· Se till att fler svenskar börjar jobba i EU-kommissionen, både på kort och lång sikt. Sverige är tyvärr kraftigt underrepresenterat i kommissionen, vilka gör att lagförslag saknar det svenska perspektivet.

· Ändra på Sveriges art- och habitatrapportering. Vart sjunde år ska medlemsstaterna rapportera hur naturen mår, jämfört med ett basår. Sverige har här valt att jämföra dagens natur med hur den såg ut under förindustriell tid, när vi hade kunnat jämföra med 1995. Eftersom vår natur har ändrats sedan industrialiseringen ser Sveriges biologiska mångfald alltid dålig ut - vilket gör att kommissionen kan argumentera för drakoniska åtgärder på området.

· Arbeta proaktivt med miljötaxonomin. Hittills har vi haft två taxonomistrider; en om klimatet och en om gasen. Den största striden är dock kvar: den om jord- och skogsbrukets effekter på miljön. Blir det fel riskerar dagens svenska jord- och skogsbruk att klassas som ohållbart. Jag har haft möten med flera av EU mäktigaste kommissionärer om just detta - den nya regeringen måste ta frågan på lika stort allvar.

Jag är glad över att Moderaterna säger sig vilja prioritera skogsfrågorna. Förhoppningsvis betyder det att de även kommer rösta och verka för skogen.

Emma Wiesner
Europaparlamentariker (C)

Läs också: 

”Emma Wiesner: ”Centerpartiet fortsätter kämpa för landsbygden”

”Centerpartiet behöver en nystart”