facebooktwittermail d

”Nu måste Kristersson leva upp till den höga svansföringen”

Centerpartiet har med förskräckelse sett hur M, KD och SD under året har försummat viktiga möjligheter att påverka i Europaparlamentet. Tidöavtalet levererar inget som ger ökat hopp om att detta ska förändras, skriver Emma Wiesner, EU-parlamentariker. 

Virkestrave i snöig skog.
Regeringen måste stå upp i EU för det aktiva skogsbruket. FOTO: ANDERS GOOD/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

I vår är Sverige ordförandeland för EU. Regeringen har ett stort och viktigt uppdrag, nämligen att leda förhandlingarna. Utöver det förhandlas en rad ödesfrågor för klimatet, elmarknaden, bioenergin och skogen just nu i EU. Det innebär att regeringen axlar ett viktigt ansvar för att säkerställa ett effektivt klimatarbete, samtidigt som medlemsländernas självbestämmande bibehålls.

Centerpartiets förväntningar är därför höga på att regeringen direkt i höst börjar försvara Sveriges högt ställda mål inom energi och klimat.

Eftersom det verkar vara lite si och så med regeringspartiernas intresse i frågan, så har vi i Centerpartiet hjälpt dem med en sammanställning över de viktigaste klimat- och miljöförslagen utanför Tidöavtalet, som just nu ligger på EU förhandlingsbord:

  • EU:s energikrispaket. Kommissionen har presenterat en rad åtgärder för att mildra elkrisen. Att använda EU:s utsläppshandelssystem till att finansiera dessa energiprojekt, genom att återföra utsläppsrätter till systemet, är oacceptabelt. I Europaparlamentet lyckades den liberala gruppen övertyga den konservativa om att finansieringen inte får bidra till ökade utsläpp. Den M-ledda regeringen bör ställa sig på parlamentets sida i förhandlingarna.
  • EU:s handelssystem med utsläpp. Fler sektorer, som transporter, bostäder och avfallsförbränning, måste omfattas av EU:s handelssystem med utsläppsrätter. På så sätt kan EU jobba tillsammans i klimatarbetet och orättvisa svenska klimatskatter (såsom koldioxid- och energiskatten) kan sänkas, utan att klimatmålen äventyras.
  • Direktivet för förnybar energi. Reglerna för vilken energi som ska anses vara förnybar måste omfatta bioenergi. Det är orimligt att mitt i en energikris välja bort förnybara energislag, som används för att fasa ut fossil energi. Regeringen har inte råd att begå samma misstag som flertalet av regeringspartierna begick i Europaparlamentet. Restprodukter från skogsbruk som bark, grenar, toppar och gallringsrester måste anses vara hållbara.
  • Avskogning. EU-kommissionen har föreslagit en ny lagstiftning med ett ädelt syfte; att motverka avskogning av jordens regnskogar, men vars tillämpning ställer till det rejält för det svenska jord- och skogsbruket. Bland annat påverkas möjligheterna att i livsmedelskrisen frigöra fler ytor för livsmedelsproduktion och återskapa jordbruksmark, samt möjligheten att öppna nya gruvor i Norden. Denna lagstiftning måste skrivas på ett sätt som fortsatt garanterar ett aktivt och hållbart förvaltande av våra naturresurser, men samtidigt skyddar regnskogar från avskogning.
  • EU:s taxonomi. Vi är glada att M samarbetar med oss för att försöka stoppa den första upplagan av EU:s taxonomi, som bland annat slår hårt mot investeringar i skogsbruk, bioenergi och vattenkraft, men sedan dess har det varit tyst från den moderata bänken, och den har bland annat hunnit med att rösta för att klassificera fossilgas som hållbar. Nästa upplaga av taxonomin kommer att klassificera verksamheter utifrån biologisk mångfald och mycket talar för ett lapptäcke av regler som vill detaljstyra skogs- och jordbruk.  Här behövs åter ett stort engagemang från samtliga svenska partier som säger sig värna svenskt skogsbruk.

Dessa fem lagstiftningar kräver omedelbar uppmärksamhet från regeringspartierna, som i valrörelsen pratade sig varma för EU:s klimatpolitik och svenskt skogsbruk. Det är dags att leva upp till den höga svansföringen. Något annat vore ett svek mot klimatet, den svenska skogen och oroliga företagare inom energi och grön sektor.

Emma Wiesner

EU-parlamentariker för Centerpartiet

Läs också:

”Centerpartiet fortsätter kämpa för landsbygden”

”Centerpartiet behöver en nystart”