facebooktwittermail d

”Centerpartiet fortsätter kämpa för landsbygden”

Det är svårt att smälta att Centerpartiet tappat flera riksdagsmandat runt om i landet, backat i det stora antalet av kommunerna och förlorat många kommunalrådsplatser. Det skriver Emma Wiesner (C), europaparlamentariker, i en debattartikel.

Emma Wiesner.
Emma Wiesner, Centerpartiet. FOTO: CENTERPARTIET

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sverige, och framför allt svenska landsbygder, behöver ha mer frihet och beslutsmakt över sitt liv. Det behövs frihetliga reformer som stärker människors egenmakt, valfrihet inom den offentliga servicen, ökade möjligheter till utveckling för företagare, helt enkelt bättre utsikter för att leva ett gott liv på de svenska landsbygderna.

För mig är det tydligt att Centerpartiet är det parti som under många år bäst och mest står upp för just dessa saker. Ett tydligt exempel på det är att jag är den enda svenska europaparlamentarikern i alla de utskott som primärt har hand om dessa frågor (fiske-, jordbruk- och miljöutskotten).

Det kommande året är det jag som centerpartist och ensam svensk som kommer att lyfta landsbygdens perspektiv i EU:s förhandlingar om energipriser, användandet av växtskyddsmedel, djurskydd, antibiotikaanvändning, miljön i Östersjön, bioenergi, naturrestaurering av skog, och inskränkningar i äganderätten.

Med detta som bakgrund är det svårt att smälta att Centerpartiet tappat flera riksdagsmandat runt om i landet, backat i det stora antalet av kommunerna och förlorat många kommunalrådsplatser. Vi behöver tydligt analysera varför vi tappade så mycket runt om i landet. Och det kommer att finnas många svar på den frågan.

Vissa orsaker är säkerligen kopplade till de utmaningar som företagare och människor över hela landet möter just nu. Höga energipriser, bränslepriser, ett oroande konjunkturläge, otrygghet, brottslighet och svag offentlig service. Där behöver vi granska vilka svar vi hade på de viktiga frågorna för väljarna och varför Centerpartiets lösningar på dessa problem inte var tydliga i valet.

Som det parti som jobbar hårdast för landsbygdens väljare i Europaparlamentet är det läge att vara självkritisk.

Under valrörelsen behandlades Sverige utanför storstäderna som ett enda homogent område. Det är allt annat än så. Delar av svensk landsbygd sjuder av liv och rörelse, medan andra inte gör det. Det gör att svaret på frågan om hur svensk landsbygd ska utvecklas varken kan eller bör vara mer bidrag.

Landsbygdspolitik är ett perspektiv, inte ett sakområde. Det som krävs - är det som gör alla samhällen blomstrande; vettig företagarpolitik, stabil energitillförsel, möjlighet att söka och få tillstånd för nya verksamheter, skola och äldrevård av god kvalitet, trygghet och frihet för människor att leva, verka och planera sitt liv med så stor frihet som möjligt.

Centerpartiet har en möjlighet att inta en nyckelroll under den här mandatperioden, som det enda borgerliga och liberala parti i opposition. Vi behöver bevaka att regeringen inte hemfaller åt populism, driva den framför oss i borgerliga och liberala frågor samt verka för att så många beslut som möjligt har ett landsbygdsperspektiv.

Samtidigt har vi en chans att till nästa val ta fram nya och konkreta reformer som förbättrar människors vardag, sänker skatter, tar bort administration, stärker äganderätt, gör det lättare att driva företag på de svenska landsbygderna och ser till att hela Sverige erbjuder attraktiva platser att leva på. 

Politik bedrivs inte bara i valrörelser. Tills nästa val kommer Centerpartister runt om i landet i kommuner, regioner, riksdagsgruppen och i europaparlamentet arbeta dagligen och outtröttligt för att förbättra villkoren för landsbygden, i stort som smått.

Det är fortfarande Centerpartiets företrädare som kommer att se till att landsbygdens perspektiv lyfts i debatter, kommunens budget, utskottsförhandlingar, EU:s miljöpolitik och i Sveriges riksdag. Även om Centerpartiet har fått minskat förtroendet på landsbygden, så minskar inte vår handlingskraft och vilja för att förbättra dess villkor.

Emma Wiesner (C)
europaparlamentariker