facebooktwittermail d

Emma Berglund får årets skogspris

Emma Berglund får priset "för att hon är en stark drivande kraft i arbetet med att förklara i Bryssel vad hållbart skogsbruk är i praktiken".

Emma Berglund
Emma Berglund FOTO: FÖRENINGEN SKOGEN

Emma Berglund är generalsekreterare för Europeiska Familjeskogskonfederationen, CEPF som företräder EU:s 16 miljoner enskilda skogsägare.

Då förutsättningarna ser väldigt olika ut i de 28 länder där skogsägarna verkar, ska generalsekreteraren fungera som en enande kraft och tillvarata många olika intressen.

Greve Carl Bernadottes Skogspris delades ut för första gången 1952. Det är Föreningen Skogens styrelse har i uppdrag att ta fram en pristagare som gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster. Priset består av en medalj och ett penningbelopp som delas ut av HMK Carl XVI Gustaf.

"Redan efter en begränsad tid som generalsekreterare för CEPF, har Emma utvecklat organisationen och nya relationer med markägarorganisationer, skogsindustri liksom tjänstemän och politiker i EU:s institutioner i Bryssel. Med intellektuell skärpa och utan att vika i debatten har hon vunnit respekt i den ibland mycket tuffa lobby-atmosfären. Hon får kommunikation och samarbeten att flyta, inte minst med god trivsel som drivkraft.

Hon tjänar som en stor källa till inspiration inte minst för unga och för Skogssverige om hur vi kan dela med oss av kunskap och bygga gemenskap över gränser." Skriver Föreningen Skogen i ett pressmeddelande.