facebooktwittermail d

Embryotransfer av får blir enklare

Jordbruksverket vill göra det enklare att använda sig av embryotransfer inom fåraveln. Branschen är avvaktande medan specialiserade avelsföretag välkomnar förändringen.

Embryotransfer på får.
Embryotransfer på får. FOTO: ANN LINDÉN

Embryotransfer på får kan, till skillnad från exempel nötkreatur, endast göras med hjälp av laparoskopi, så kallad titthålskirurgi. Metoden är godkänd och vedertagen över hela världen utom i Sverige. Djurskyddslagen förbjuder kirurgiska ingrepp utan veterinärmedicinska skäl.

Dispens kan ges, exempelvis med motivet att det ur smittskyddssynpunkt är bättre att importera embryo än levande djur.

Boom i höst

– Dispenser har varit väldigt ovanliga. Fram till och med förra året är det bara två företag som har sökt. Men nu har vi haft en boom med tre företag bara i höst, säger Lotta Andersson, ställföreträdande enhetschef på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har noggrant följt företagen med dispens och konstaterar att embryoinläggningen i praktiken går att förena med en god djurhälsa. Därför är man beredd att ändra i det administrativt krävande dispensförfarandet, men inte att göra det helt fritt att använda embryotransfer.

– I en kommande ändring av föreskriften, som egentligen görs i ett annat syfte, planerar vi också att föreslå ett väsentligt enklare dispensförfarande, säger Lotta Andersson.

Oro för konsumentreaktioner

Den nya föreskriften kommer också att ge utrymme för dispens att spola och ta ut embryon ur tackan. Det innebär att det i praktiken blir möjligt att använda embryo inom Sverige eller för export. De nya reglerna kan tidigast börja gälla under nästa vår.

Näringen, representerad av Svenska Fåravelsförbundet, är försiktiga i frågan. Djurskyddsintresset väger tungt och det finns en oro för negativa konsumentreaktioner.

– Import av embryo och inläggning med laparoskopi är bättre än import av levande avelsdjur. Vi vill inte släppa det helt fritt, men kan någon motivera och få dispens vill vi inte säga helt nej, säger Magnus Håård, som är ansvarig för avels- och djurhälsofrågor i Fåravelsförbundets styrelse.

Inte släppa embryotransfer

Kulla gård utanför Vetlanda importerar avelsmaterial i form av embryon. Lawrence Heathman på Kulla gård välkomnar förenklingarna, men vill inte heller han släppa embryotransfern helt fri.

– Det är bra att Jordbruksverket har tillsyn och kontroll. Embryotransfer ska bara ske under kontrollerade former, säger Lawrence Heathman.

I fjol importerade han 200 dorper-embryon från Australien. De gav upphov till 140 lamm med stort genetiskt värde.

– Det är ett bra resultat. Embryotransfer ger en rejäl skjuts åt avelsarbetet, säger Lawrence Heathman.