facebooktwittermail

Positivt besked för kvarkavaccin

Nu återstår bara ett slutligt godkännande innan det svenska kvarkavaccinet kan komma ut på marknaden.

Emma Hartman, produktchef på Intervacc, med häst.
Emma Hartman räknar med att företaget kan börja marknadsföra vaccinet mot kvarka. FOTO: INTERVACC

Kvarka är en fruktad smittsam sjukdom som orsakar stort lidande för drabbade hästar och kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser för den hästföretagare eller anläggning som drabbas. Det har funnits vaccin tillgängligt tidigare i Sverige men det preparatet, liksom andra som finns utomlands, har fungerat dåligt och dessutom med allvarliga biverkningar.


Efter 25 års forskning och utveckling återstår nu bara det formella godkännandet av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA så kan det nya vaccinet komma ut på marknaden. Definitivt beslut väntas i höst sedan Kommittén för veterinärläkemedel, CVMP, beslutat rekommendera ett godkännande av Strangvac inom EU.

”Vaccinet blir ett viktigt verktyg för veterinärer och hästägare i kampen mot kvarka, en vanligt förekommande och mycket smittsam sjukdom som ger upphov till stort lidande hos drabbade hästar”, säger Emma Hartman, veterinär och global produktchef för vaccinet vid bolaget Intervacc, i ett pressmeddelande.

Lansering i höst

Det svenska vaccinet bygger på proteiner och inte på någon levande stam, som till exempel influensavaccin för häst eller vaccin mot covid-19 för humanbruk som, när de injiceras, orsakar ett sjukdomsutbrott och triggar immunförsvaret.

Intervacc räknar med att kunna börja lansera vaccinet i höst.

Kvarkavaccinet

Det är cirka 25 år sedan de första diskussionerna tog fart om att få fram ett verksamt vaccin mot kvarka i Sverige. Det var mellan Bengt Guss, i dag professor på SLU i veterinärmedicinsk bakteriologi och Jan-Ingmar Flock, professor på Karolinska Institutet samt Nordvacc Läkemedel, Stockholm.

Kvarka – så kan sjukdomen stoppas

Så klarade Husabyöhns islandshästgård kvarkautbrottet

Stoppa kvarkan med goda rutiner