facebooktwittermail

Elva anställda förgiftade hos Rottne

Efter att elva personer drabbats av förgiftning på Rottne Industri tas nu färgen som orsakat förgiftningarna bort rapporterar Radio Kronoberg.

Nu tas den giftiga färgen,som skadat anställda, bort av skogsmaskintillverkaren Rottne, som bland annat presenterade en uppdatering av sin minsta skördare på Elmia Wood i veckan.
Nu tas den giftiga färgen,som skadat anställda, bort av skogsmaskintillverkaren Rottne, som bland annat presenterade en uppdatering av sin minsta skördare på Elmia Wood i veckan. FOTO: FOTOGRAF MATS SAMUELSSON AB

Det handlar om förgiftning på grund av medlet isocyanat som funnits i färg i motorer på Rottne Industri. De anställda som drabbats har andats in giftet när det frigjordes från färgen som smälte när motorerna i skogsmaskiner hettades upp.

Redan för två år sedan förgiftades två anställda. Då togs färgen delvis bort. Nu har ytterligare nio nya fall lupptäckts.

– Vi kommer att ta bort den färgen som orsakat det här helt. Innan tog vi bara bort den på delar av motorn för att bedömningen var att det skulle räcka. Men förmodligen kommer vi ta bort det helt och hållet nu. Så då ska det vara löst sen, säger Joakim Ragnarsson, produktionschef på Rottne Industri, till Radio Kronoberg.

De anställda som drabbats av förgiftningen har fått en kronisk sjukdoms som liknar astma eller en mycket svår allergi.

– För två år sen var jag en av dem som blev drabbade. Har du väl utvecklat en överkänslighet mot cyanatastma så blir du aldrig av med den, säger Jim Johansson, till Radio Kronoberg.

Isocyanat

Används bland annat som bindemedel i lim, färg och lack.

Isocyanater förekommer både som vätskor och som pulver. Vätskorna kan avge ångor som är farliga redan vid rumstemperatur.

Generellt gäller att isocyanater kan ge allergier vid hudkontakt eller inandning, skador i andningsorganen vid inandning av ångor eller aerosoler.

Vissa isocyanater kan orsaka cancer. En del är också klassificerade som miljöskadliga eftersom de är giftiga för vattenlevande varelser.

Arbetsmiljöverket har också särskilda krav kring arbete med isocyanater.

Källa: Kemikalieinspektionen