facebooktwittermail d

Elnätets avreglering – en dyr historia som du betalar!

Trots att priset på el varit rekordlågt under en lång period så stiger din totala elkostnad. Orsaken till detta är en alltigenom misslyckad avreglering av ett naturligt monopol.

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sedan avregleringen har elnätskostnaden ökat mycket mer än konsumentprisindex och frågan som vi kunder ställer oss – vad har vi fått för pengarna?

1996 togs beslutet i Sveriges riksdag att avreglera elmarknaden. Detta skulle ske genom att separera elnäten och elhandeln i två olika system, handeln med el via en marknadsplatsen Nordpool och en avreglering av elnätet.

Att avreglera elnätet, som i grunden är ett lokalt monopol där nätägaren har ensamrätten att driva elnätet, och hitta en modell för prisbildningen har fullständigt misslyckats. Nu ser vi effekten av detta i kraftigt höjda elnätspriser.

Energimarknadsinspektionen, den statliga myndigheten som har uppdraget att utveckla modellen för prissättning och att övervaka elnätsföretagen, har sedan 1996 haft fyra olika modeller för prisbildningen där den nu gällande modellen gett elnäten rätt att höja priset med 30 procent under en 4-års period.

Vad är utfallet av de senaste tio åren:

- Kraftigt höjda elnätspriser, 40-50 procent.

- Elnätskostnaden är ofta mer än halva elfakturan för mindre och medelstora företag.

- Större skillnader mellan stad och land, dvs. olika konkurrensmöjligheter.

- Nya prismodeller som drabbar företagsunder som inte hinner optimera sin produktionsapparat.

Men låt oss nu backa tillbaka till 1996 och intentionen i det riksdagsbeslut som fattades.

Det kan aldrig ha varit politikens mening att:

- Svenska företag ska tappa i konkurrenskraft på grund av avregleringen.

- Etableringen av tillverkande företag utanför stadskärnor ska vara omöjligt.

- Nya regionala konkurrenshinder uppstår inom landet.

- Elnätsföretagen, som bedriver monopol, ska vara de lönsammaste företagen i byn.

Just nu förbereder Energimarknadsinspektionen en ny prismodell, nu har vi möjlighet att göra vår röst hörd och påverka vår framtida elnätskostnad. LRF, som har varit i det närmaste tysta i denna debatt måste förstå allvaret med vad som håller på att hända med elkostnaden på svensk landsbygd.

Torbjörn Egerhag

Landsbygdsföretagare