facebooktwittermail d

Ello brister åter i hygienen – riskerar nytt vite

Ello i Lammhult fortsätter att samla på sig vitesförelägganden från Livsmedelsverket. Denna gång rör det sig om slaktkroppar som kommit i kontakt med golvet utan att åtgärder vidtagits efteråt.