facebooktwittermail d

”Fullt möjligt vattna spannmål i framtiden”

Asmundtorp

Tack vare två nya dammar har Ellenholm Vadensjö gård kunnat fördubbla sina grönsaksodlingar.

– Att vattna spannmål från dammar tror jag inte är aktuellt idag, men i framtiden är det fullt möjligt, säger lantbrukaren Hans Gunnarsson.