facebooktwittermail

”Fullt möjligt vattna spannmål i framtiden”

Asmundtorp

Tack vare två nya dammar har Ellenholm Vadensjö gård kunnat fördubbla sina grönsaksodlingar.

– Att vattna spannmål från dammar tror jag inte är aktuellt idag, men i framtiden är det fullt möjligt, säger lantbrukaren Hans Gunnarsson.

En äldre far, Hans Gunnarsson, med en vuxen son, Erik Gunnarsson, står tillsammans framför en damm med grönska runt omkring.
”Rapsen blir fortfarande för dyrt att vattna, men om vi får ett högre rapspris kan det gå att vattna den med dammen och få ett mervärde. På Kristianstadslätten vattnar de redan spannmål”, säger Hans Gunnarsson, som lämnat över gården till sonen Erik (till vänster). FOTO: MONICA HEDLUND

Lars Wall Persson och Hans Gunnarsson är lantbrukare i tredje och fjärde generationen och har sin åkermark bredvid varandra i Asmundtorp, cirka 8 kilometer öster om Landskrona i Skåne. I början på 90-talet bestämde de sig för att slå ihop sina odlingar, Ellenholm och Vadensjö.