facebooktwittermail d

Elektroniskt stöldskydd kan bli krav

Inom några år blir det sannolikt krav på elektroniskt stöldskydd på nya entreprenadmaskiner. Just nu pågår diskussioner mellan försäkringsbolagen och Maskinleverantörerna.

-I så fall ställer man krav på att det från och med en viss årsmodell ska finnas immobiliser (elektronisk startspärr red. anm.) för att få teckna en stöldförsäkring hos ett svenskt försäkringsbolag, säger Lars Nilsson, chef för Trygg Hansas skadeförebyggande verksamhet på motorsidan.

Avvaktar


Hos branschföreningen Maskinleverantörerna är man dock tveksamma till en speciallösning bara för Sverige.

-Vi anser att det är en fördyrande åtgärd och egentligen något mellan maskinägarna och försäkringsbolagen, säger Björn Bäckström, vd på Maskinleverantörerna.

-Men det finns nog inga tekniska problem.

Hos Maskinleverantörerana vill man hellre avvakta en internationell standard för stöldskydd i maskiner.

Fram till dess är det upp till varje kund att bestämma om man vill ha det eller inte.

-Vår principiella ståndpunkt är att om Sverige skiljer sig från övriga världen så blir det fördyrande.

Finns i Holland


Hos Trygg Hansa pekar man dock på Holland som exempel där man kunnat skapa nationella krav på elektronisk startspärr.

-Där har man redan det här kravet från försäkringsbolagen. Det innebär att i stort sett alla maskiner som levereras till Holland har den här utrustningen. Så det är inget nytt för leverantörerna, säger Lars Nilsson på Trygg Hansa, som tror att ett krav från de svenska försäkringsbolagen kan komma inom något år.

-Här i Sverige har vi jobbat på samma sätt när det gäller släckutrustning på vissa typer av maskiner. Där har alla bolag samma krav.

Slipper självrisk


När det gäller spårsändare på entreprenadmaskiner har Trygg Hansa löst det på ett annat sätt.

-Vi har inget krav på det men ser naturligtvis gärna att kunden har det. Men den som har spårsändare och skulle bli av med sin maskin slipper självrisk. Så det är en liten morot.

Enligt Björn Bäckström på Maskinleverantörerna pågår ett arbete för att hitta en internationell standardisering av stöldskydd för entreprenadmaskiner, vilket skulle göra det hela billigare eftersom det då skulle fabrikmonteras.

-Vi skulle kunna tro att det blir klart 2015 kanske. Hans Dahlgren