facebooktwittermail d

Elektriker får lära sig om lantbrukets miljöer

Av alla bränder i landet står lantbruksbränder för runt 10 procent.

Cirka 300 större lantbruksbränder kostar årligen 300-400 miljoner kronor. Exakt varför det brinner vet man inte. För hälften av alla bränder är brandorsaken oklar.

För den andra hälften är el- eller uppvärmningsrelaterade orsaker vanligast och det är långt ifrån alltid bondens fel.

En tuff miljö


Företaget Elkab, som är elkonsult åt Länsförsäkringar Värmland, ser alltför ofta felaktigt utförda elinstallationer.

Läget kompliceras av att lantbruket är en tuff miljö där elprylar ofta utsätts för allt ifrån mekanisk åverkan till fuktiga miljöer med frätande inslag. Eftersom det ofta handlar om dammiga, brandfarliga miljöer kan fel i elutrustningen få svåra följder.

Utredningar visar att minst var fjärde lantbruksbrand är orsakad av elfel.

Lantbrukaren ansvarig


Ansvarig för allt som händer är den som äger eller driver lantbruket. Därför startar Länsförsäkringar Värmland tillsammans med bland andra Elkab en utbildning av lantbrukselektriker.

Utbildningen ska alltså inte ge bönderna utan elektrikerna bättre kunskaper och ett intyg på att de kan uppfylla Lantbrukets Brandskyddskommittés krav. Första kursen, som är fulltecknad, startade i Karlstad i förra veckan.Jan Vainult