facebooktwittermail d

Gödselvärdet fördubblas fossilfritt med el

Hannover, Tyskland

Med el kan norska N2 Applied mer än fördubbla gödselvärdet i vanlig flytgödsel eller rötrester. Utrustningen ryms i en container och nu i december levereras den första kommersiella anläggningen.