facebooktwittermail d

Eldriven kompaktlastare lönsam investering

Låga driftskostnader, inga lokala utsläpp och mindre buller. Marknaden för eldrivna kompaktlastare rör sig stadigt framåt och fördelarna är många. Rent teoretiskt kan investeringen till och med vara lönsam.