facebooktwittermail d

Eldomen överklagas

Energimarknadsinspektionen överklagar domen som ger nätbolagen rätt att höja priserna.

Anne Vadasz Nillson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.
Anne Vadasz Nillson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen. FOTO: ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Tvistefrågan gäller hur hög avkastning elnätsföretagen får ta ut av konsumenter under perioden 2016-19. Bolagen vill ta ut 6,3 procent medan EI anser att 4,56 procent är skäligt. På onsdagens fastställde förvaltningsrätten i Jönköping nivån till 5,85 procent. Enligt EI motsvarar skillnaden mellan den beslutade kalkylräntan och EI:s kalkylränta 8 miljarder kronor för samtliga 181 elnätsbolag.

EI har bestämt sig för att överklaga förvaltningsrättens domar.

- Vi är kritiska till att domstolen i så stor utsträckning gått på företagens linje. Domarna innebär att företagen får en oskäligt hög avkastning. Vi kommer att överklaga, säger Anne Vadasz Nillson, generaldirektör på EI, i ett pressmeddelande.

EI menar att elnätsverksamheten bedrivs i monopol och att verksamheten har en låg risk.

- Vi anser att de låga riskerna ska avspeglas i avkastningen. Verksamhet med låg risk ska ge lägre avkastning än verksamhet med hög risk. Avkastningen bör också spegla marknadsförutsättningarna samt det rådande ränteläget, säger Anne Vadasz Nilsson.

Tony Rosten, chef för nätreglering på EI räknar med att det kan ta upp till ett år till ny dom kommer i kammarrätten. Till dess gäller det befintliga avkastningstaket.

Läs mer: Domar öppnar upp för högre nätavgifter

Läs mer: Kryphål i lagen öppnar för miljardvinster för elbolagen