facebooktwittermail d

Eldförbud på flera platser i landet

Eldningsförbud gäller i både Stockholm och Uppsala län från lördagen.

Förbudet gäller på obestämd tid meddelar Storstockholms brandförsvar rapporterar flera medier.

Det rådande väderläget gör att det är mycket torrt i skog och mark och en eventuell brand får extra snabb spridning och är mer svårsläckt än normalt.

Grilla på egen risk

Att grilla på egen tomt och i förväg iordningsställda grillplatser är tillåtet, men det sker på egen risk meddelar Storstockholms brandförsvar.

Sedan tidigare råder eldningsförbud i länen Kalmar och Blekinge samt på Gotland.

Även på andra platser i Sverige är det stor brandfara.

Varnar allmänhet

Tidigare i veckan gick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut och varnade allmänheten för att det är risk för skogsbrand i stora delar av Sverige.

Varje år inträffar i genomsnitt mellan 3000 och 4 000 bränder i skog och mark.

Brändernas omfattning varierar mycket från år till år, men ofta berörs mer än 2000 hektar.