facebooktwittermail

Elbolag granskas efter strömavbrott

Gjorde elbolagen vad de kunde för att förhindra strömavbrottet som som drabbade omkring 35 000 hushåll i södra Sverige i ovädret i början av veckan? Det ska nu granskas av Energimarknadsinspektionen.

- Det handlar om att säkerställa att företagen systematiskt ska arbeta med att förebygga långvariga avbrott, säger Rémy Kolessar som är avdelningschef på myndigheten till SR Ekot.

Kraftiga vindar med styrkor på över 30 meter i sekunden drog fram över delar av södra Sverige i början av veckan och tiotusentals människor blev utan ström.

- Vi får ju inte upp något vatten ur brunnen när vi inte har någon ström. Vi har en annan brunn som man kan hinka upp vatten ifrån, men det är inte så smidigt, det kräver lite extra arbete, berättade lantbrukaren Anna-Karin Svensson i Attanäs i Blekinge för radion.

Nu ska Energimarknadsinspektionen för första gången pröva den lag som började gälla 1 januari i år och som innebär att ingen ska vara utan ström mer än ett dygn.

Elbolagen måste nu svara skriftligt på frågan om Eon och de andra har gjort vad de kunna kunnat för att förhindra strömavbrottet.

- Det handlar kanske om att man har haft felaktiga prioriteringar eller att man inte har följt de åtgärdsplaner som företagen har haft för att förebygga de långvariga avbrotten, säger Rémy Kolessar, till radion.ATL.nu