facebooktwittermail d

Ekorapsen har blivit en guldgröda

För andra året i rad ger ekorapsen historiskt höga täckningsbidrag. I förhållande till andra spannmål är den högt betald. Stor skörd kombinerat med ett fortsatt högt pris ger tusentals kronor i vinst per hektar.

Förra året slog skördarna för den ekologiska höstrapsen rekord. Lantmännens poolpris låg på 7 600 kronor per ton vilket var nästan tre gånger så högt som betalningen för konventionell raps. För flera odlare blev täckningsbidraget det högsta de någonsin upplevt på en gröda.

Jon Orvendal, ekologisk växtodlingsrådgivare på Växtråd i Mälardalen, beskrev då året som ett toppår. Eftersom riskerna är högre i ekorapsen än i konventionell höstraps trodde han att det skulle dröja några år innan samma höga skördar upprepades. Men så blev det inte.

– Vi har minst de skördarna vi hade i fjol, kanske också marginellt högre, säger han.

Odlarna duktigare

Förutom en bra säsong har odlarna blivit duktigare och lärt sig tekniken för att odla ekologisk höstraps, påpekar Jon Orvendal. Han berättar att han har kontakt med lantbrukare som tagit allt ifrån 1,5 ton till 4 ton per hektar i år. Men många ligger på runt 3 ton per hektar.

Göran Karlsson, produktmarknadschef för ekospannmål på Lantmännen Lantbruk, tror att det i år blir den största ekologiska höstrapsskörden totalt sett som tagits i Sverige. De höga priserna har stimulerat till ökad odling kombinerat med hög hektarskörd.

– Det som händer nu är att volymen ökat mer än vad efterfrågan vuxit för tillfället, säger han och tillägger att indikationen från handeln tyder på att priset blir något lägre än förra året.

Priset pekar nedåt

Den största andelen av KRAV-raps hos Lantmännen handlas på poolpris som presenteras först i december, därför vill inte Göran Karlsson gå ut med några prisuppgifter än.

– Jag bedömer inte att det är någon dramatisk skillnad men signalen pekar just nu neråt något, säger han.

ATL har varit i kontakt med odlare som fått runt 7 000 kronor per ton för årets skörd. Med ett pris på 7 000 kronor per ton och en skörd på runt 3 ton ger det mellan 10 000 och 15 000 kronor över per hektar när både rörliga kostnader, arbete och fasta maskinkostnader är betalda, skattar Jon Orvendal lite grovt.

– Det är täckningsbidrag i samma härad som förra året, så det är helt fantastiskt!