facebooktwittermail d

Kris för franska ekobönder

Försäljningen av ekologiska livsmedel har minskat märkbart i Frankrike under det senaste året. Inflationen, men också brister i information och stöd från offentliga institutioner är orsakerna, enligt mjölkbonden Jérôme Albert. Regeringen har nu lovat mer stöd.