facebooktwittermail

Ekoodlingen under allt hårdare press

Betalningen för ekologisk spannmål har gått ned samtidigt som priserna för ekogödsel ökat, vilket minskar marginalerna i odlingen. Nu skapar coronaviruset också större osäkerhet på marknaden framåt.

FOTO: LUPICO

Efter flera år med höga prisnivåer på ekologisk spannmål sjönk betalningen drastiskt för skörden 2019. Bakgrunden var en större omställd areal och höga skördar i hela Östersjöområdet, kombinerat med en stagnerad tillväxt i efterfrågan.