facebooktwittermail d

Ekoodlare säljer som aldrig förr

Rekordmånga ekologiska lantbrukare har sålt skörden i förväg i år.

Ekoodlare utnyttjar prissäkring av spannmål i mindre grad än konventionella. Men de höga priserna i år har även fått ekologiska odlare att prissäkra.

- Intresset har varit väldigt stort och brett, vi har aldrig haft så många olika lantbrukare som tecknat terminsavtal, berättar Anneke Svantesson produktmarknadschef för ekospannmål på Lantmännen Lantbruk.

Hur stor andel av den kommande skörden som redan är såld vill hon däremot inte gå in på. Hittills har det framför allt handlat om vårvete och grynhavre.

Men när det den närmaste tiden blir klart hur mycket höstvete som klarat vintern tror Anneke Svantesson att fler också prissäkrar den grödan. På oljeväxter finns det ännu inga priser men de väntas komma någon gång under våren.

Osäkrare odling


Att färre ekologiska odlare prissäkrar jämfört med konventionella kan till exempel bero på att skördenivåerna är osäkrare i odlingen och att man kanske har en mer splittrad grödsammansättning.

Möjligheten att prissäkra har heller inte funnits lika länge som för konventionella lantbrukare. Ökningen i år beror troligen liksom för konventionella lantbrukare att man lärt sig att höga prisnivåer snabbt kan ändras.

Uppnått mognad


- Nu har alla varit med i både prisuppgång och nergång vilket ger mognad, säger hon.

Är man nöjd med priset så kanske man säkrar på den nivån på en del av skörden. Det är däremot viktigt att inte prissäkra mer än vad man säkert kan producera.

I år när läget är mycket osäkert och det finns potential för prisuppgång likväl som risk för prisras till skörd kan det också vara klokt att inte prissäkra för mycket i förväg. Malin Eborn