facebooktwittermail

Krav på bättre styrning av Jordbruksverket

Jordbruksverket behöver bli vassare på ekonomistyrning, speciellt inom IT-området, och förbättra sina prognoser. Ett effektiviseringsprogram behöver också dras i gång på myndigheten.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: BÖRGE NILSSON

Rekommendationerna kommer från Ekonomistyrningsverket, ESV, som på regeringens uppdrag har gjort en genomlysning av hur Jordbruksverket sköter sitt uppdrag.