facebooktwittermail d

I värsta fall blir 2021 ännu ett krisår

Tecknen på ekonomisk återhämtning blir allt starkare. Men nya bakslag kan komma och ännu är det för tidigt att blåsa faran över. Mycket beror på hur snabbt vi kommer framåt med vaccineringarna, skriver Johan Schück.