facebooktwittermail d

Sandra Posse: Finansiering och syfte styr när möjligheten att köpa mer mark yppar sig

Finansieringen kan styra valet att köpa till en fastighet men också vilka effekter i verksamheten man förväntar sig på kort och lång sikt. Det menar ATL:s ekonomiexpert.