facebooktwittermail d

Bättre ekonomi med grönt året runt

Vigelshus, Sala

Ekobonden Karl Fernholm vill ha marken beväxt året runt. Dit ska han nå med mellangrödor, bladanalys, alvluckring och en penetrometer. Men det viktigaste är viljan att lära sig mer och att klara tisteln.