facebooktwittermail d

Ekokyckling med krav på anor

Reko lanserar ekologisk kyckling där även föräldradjuren har hållits i Kravcertifierad ekologisk produktion. Det innebär kyckling med lägre styckvikt i handeln.

Utevistelse är en viktig del i ekologisk kycklingproduktion.
Utevistelse är en viktig del i ekologisk kycklingproduktion. FOTO: REKO GÅRDAR AB

Reko Gårdar AB kom med sin ekologiska kyckling i september 2015. Sedan dess har utvecklingen gått snabbt, årsproduktionen är uppe på 300 000 kycklingar om året.

Nu tar man nästa steg, även hönorna och tupparna, som är föräldrar till slaktkycklingarna, hålls under ekologiskt certifierade förhållanden.

Från och med nästa vecka är alla kycklingar från Reko uppfödda enligt denna modell.

– I dag har vi fem gårdar som föder upp kycklingar till slakt. En sjätte gård har hand om produktionen av kläckägg, säger Sebastian Holm, som är vd på Reko Gårdar AB.

Utevistelse är en viktig del i ekologisk kycklingproduktion.
Utevistelse är en viktig del i ekologisk kycklingproduktion. FOTO: REKO GÅRDAR AB

Tidigare slakt

Att även föräldradjuren hålls efter Kravs regler gör det möjligt att producera kycklingar som slaktas vid lägre vikt. Bakgrunden är att alla ekokycklingar hittills har fötts upp under karenstid, eftersom föräldradjuren hållits konventionellt. Karensen är tio veckor och först då har kycklingen kunnat slaktas och nått en slaktvikt på cirka två kilo. Nu ska kycklingarna slaktas tidigare och målet är en styckvikt på 1,6 kilo.

– Vi har fått signaler från marknaden att mindre kycklingar efterfrågas, säger Sebastian Holm.

Ökande efterfrågan gör också att Reko Gårdar inom en snar framtid kommer att behöva fler gårdar som föder upp kyckling.

Reko Gårdar AB ägs av vd Sebastian Holm samt av John Wallmark och Johan Wachtmeister.