facebooktwittermail d

Ekogödsel från bottenslam snart verklighet

VALLENTUNA

Ekolantbrukarna kan snart få se en lättare ekogödselmarknad när Nordic Nutrients börjar producera gödsel från näringsrikt bottensediment från övergödda sjöar och hav.