facebooktwittermail d

Ekofusk ska hittas med ny metod

Ekomärkta produkter betalar mer, vilket lockar skojare att försöka göra sig en hacka. Men nu tar forskare fram metoder för att kunna skilja en besprutad gröda från en ekologisk.

Den EU-finansierade forskningen leds av Sören Husted, professor vid Köpenhamns universitet. Det går i dag i laboratorier att hitta rester av växtskyddsmedel och även avgöra om grödan gödslats med handelsgödsel.

Men metoderna är kostsamma, komplicerade och utrustningen finns inte överallt.

Det är tanken att det nya projektet råda bot på. Under tre år ska Sören Husted leda arbetet för att omvandla de krångliga testmetoderna till något som är enklare att använda, uppger Sydsvenskan.

Elva länder

Runt 10 miljoner kronor satsas från EU:s program för forskning kring ekoodling Core Organic II och totalt är forskare i elva länder involverade.

Målet är att alla livsmedelsmyndigheter ska kunna göra egna tester.

- Det finns indikationer på att vi ska kunna förenkla testmetoderna, säger Sören Husted till tidningen.

Krav välkomnar nya metoder som enklare avgör om ett livsmedel är ekologiskt eller inte.

Enligt Kristin Cooper på Krav kan det hända att en ekologisk odlare missar någon av reglerna som finns, men hon känner inte till några fall där odlare eller leverantörer medvetet fuskat med produkter och besprutat eller gödslat med handelsgödsel.