facebooktwittermail

Ekoarealen vänder ner när mindre mark ställs om

För första gången sedan 2012 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken 2020. Nedgången beror på att mindre mark ställs om till ekologiskt.

Fält med ekologiskt odlad råg i Skåne. Skåne är ett av länen med minst andel ekologiskt brukad mark i Sverige.
Fält med ekologiskt odlad råg i Skåne. Skåne är ett av länen med minst andel ekologiskt brukad mark i Sverige. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Arealen ekologiskt brukad jordbruksmark minskade med 3 500 hektar mellan 2019 och 2020. Det handlar dock om en procentuellt sett liten nedgång – knappt 1 procent, enligt Jordbruksverkets statistik.