facebooktwittermail d

Ekoägg tre gånger giftigare

Högre halter av PCB och dioxin har påträffats i svenska, ekologiska ägg. Halterna är tre gånger högre än i konventionella ägg.

FOTO: ANN LINDÉN

– Det här är känsligt och riskerar att stjälpa förtroendet för ekoäggen därför har Svenska Ägg hållit tyst, säger en källa till tidningen Land Lantbruk som står bakom avslöjandet.

Organisationen Svenska Ägg har intagit krisberedskap efter att Livsmedelsverket, SLV, tagit prover som kommer att offentliggöras inom kort. Egentligen borde uppgifterna offentliggjorts tidigare, Både Svenska ägg och Livsmedelsverket har känt till dem i veckor.

Inga kommentarer

Livsmedelsverkets statsinspektör Frida Boman vill inte kommentera Land Lantbruks uppgifter, men säger att en analys av ägg för perioden 2005-2015 pågår och att ett krismöte hålls med Svenska ägg i morgon, torsdag. Däremot har parterna inte landat i något uttalande ännu.

– Nej, vi vill först bli klara med våra slutsatser, säger Frida Boman.

Orsaken till de höga halterna av dioxiner och PCB kan vara hönsfodret som innehåller fiskmjöl av Östersjöfisk. År 2004 larmades också om PCB och dioxin i ekoägg. Då var det fiskmjöl från Östersjöfisk som hönsen utfodrats med som låg bakom de förhöjda halterna. Kraven skärptes därefter men nu ökar alltså halterna igen.

"Vi kan ännu inte säga vad som är anledningen till de ökade halterna men vi tror att fiskmjölet även denna gång kan vara en orsak. En annan orsak skulle kunna vara en marksmitta," skriver Svenska Ägg till sina medlemmar.

Drabbar hjärna och nervsystem

Höga halter av Dioxiner och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet och kan bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen, samt orsaka cancer.

Värdena ligger dock fortfarande under det tillåtna gränsvärdet, men är långt högre än de i konventionella ägg.