facebooktwittermail

Eko-kritik mot utredning om fossiloberoende

Dyra åtgärder som ger liten effekt på jordbrukets klimatutsläpp, säger Ekologiska lantbrukarna.

Traktor på åker.
Utredningen om ett fossiloberoende jordbruk föreslår bland annat att nedsättningen av dieselskatten fasas ut till 2030. FOTO: ELLINOR EKE-GÖRANSSON

Användningen av fossila bränslen är bara en liten del av jordbrukets klimatpåverkande utsläpp. De biologiska källorna i gödsel, markanvändning och djuruppfödning är mycket större.