facebooktwittermail

Eko-försäljningen planar ut

Efter två år av extremt hög tillväxt planar nu försäljningen av ekologiskt livsmedel ut. Samtidigt ökar exporten kraftigt. " Det har varit hysteriskt i två år. Nu kan vi andas ut och bli lite mer metodiska", säger Johan Cejie, försäljningschef på organisationen Krav.

FOTO: ANN LINDÉN

Den totala försäljningstillväxten för ekologiskt livsmedel, både Kravcertifierade produkter och övrigt ekologiskt, har vuxit rekordsnabbt de senaste två åren.

2015 såldes det enligt Krav ekologiska livsmedel, både Krav och övrigt ekologiskt och inklusive export, för 22,3 miljarder. Det var en ökning med nästan 40 procent jämfört med 2014 då försäljningen landade på cirka 15,5 miljarder kronor.

Planar ut betydligt

Nu uppger Krav att försäljningen visserligen ökar men att den planar ut betydligt. Krav uppskattar att den inhemska försäljningen landar på cirka 24 miljarder kronor och på 25 miljarder, exporten inräknad.

–  Vi tror på en ökningstakt på mellan 10 och 15 procent för 2016, säger Johan Cejie.

Normal takt

Johan Cejie kan inte uppge någon direkt orsak till att marknaden tappar fart.

–  Tillväxt kommer ofta i vågor och nu verkar konsumenterna ha ändrat fokus något. Men man ska komma ihåg att det varit en nästan feberaktig tillväxt de senaste två åren.

–  Nu är tillväxten mer normal och det välkomnar vi eftersom det är större risk i en överhettad marknad. Det är inte riktigt trovärdigt med en tillväxt på nästan 40 procent om året. Det gör marknaden svårbedömd för den som överväger att lägga om och kan ha bidragit till att den svenska produktionen haft svårt att hänga med, fortsätter han.

Ökad export

Det finns ett stort utrymme för mer svenska Kravprodukter på marknaden, men de gårdar som står på tur att ställa om har i allmänhet fler utmaningar än de som redan gjort det. Krav menar att lönsamheten måste upp ytterligare.

–  Vi måste få upp priset på råvaran men här har handeln en annan syn. De menar att det inte går att höja priset mer eftersom då försvinner kunderna. Men även om vi förstår varandra, så gör det här att det är viktigt att utveckla exporten, konstaterar Johan Cejie.

Ökad export

Däremot spår Krav att exporten av Kravmärkta och ekologiska produkter kommer att öka kraftigt. Här tror man på en ökning med 40 procent från 0,85 till 1,2 miljarder kronor 2016.

–  I vår undersökning ser vi att det är en spretig export av ekologiska produkter från Sverige. Det är allt från hela båtar med Kravhavre till USA till småpartier med ost till Hongkong, säger Johan Cejie.