facebooktwittermail d
John Ahlgren, timmerinköpare på Kährs.

Eken – kronan på verket om den sköts rätt

Mer lövskog är ofta svaret på hur skogsbruket ska tackla effekterna av klimatomställningarna.

Inget annat lövträd kan ha samma potential för skogsägaren som eken – ATL har gjort en djupdykning i hur trädens konung ska skötas. 

Cecilia Rooth är ett välkänt namn i ekskogskretsar. Varje höst kommer studenter från Linnéuniversitetet till Flakulla skogsgård i östra Blekinge för att lära sig mer om ekskogsskötsel av Cecilia Rooth, som håller kurser och leder exkursioner med fokus på ek. 

– Ek har alltid varit det värdefullaste trädslaget i det svenska skogsbruket, ända sedan det byggdes krigsfartyg på Gustav Vasas tid. Det är det nu också, om det är sköts rätt och stamkvistas, säger hon.