facebooktwittermail d

Egypten sänker Norra Skogsägarna

Efter årets första åtta månader har Norra Skogsägarna vinst halverats jämfört med förra året. "Egypten är centrum av problemet", säger vd Pär Lärkeryd.

Efter två kvartal redovisar Norra ett rörelseresultat på 37 miljoner kronor, att jämföra med fjolåret som landade på 77 miljoner kronor.

– Rörelsen går inte med förlust, men den största intjäningen hade i vi början av de åtta månaderna, säger Pär Lärkeryd.

Nya valutarestriktioner i Egypten, som normalt köper 25 procent av all furu som exporteras från Norra, gör affärerna svårare. Samtidigt har konkurrensen från ryska sågverk hårdnat betydligt. Dessutom har marknaden i Kina dämpats.

– Vi har ju fortsatt en full avsättning för det vi producerar, men däremot ser vi att det blir mer och mer en köpares marknad på furu, vilket inverkar på priset.

Vad betyder de lägre priserna på sågade trävaror för virkespriserna på talltimmer?

– Vi har inga planer på att låta det här återspegla sig på virkespriserna. Vi försöker ha en uthållighet när det gäller våra priserbjudanden och inte låta priset sväva för mycket utifrån världsmarknadspriserna för sågade trävaror, säger Pär Lärkeryd.