facebooktwittermail d

Kräver besked kring vattenkraft

Hur tänker miljöministern och regeringen agera för att hjälpa ägare av småskaliga vattenkraftverk i väntan på nya regler? Den frågan vill centerns Kristina Yngwe ha svar på.

Kristina Yngwe, (C).
Kristina Yngwe, (C).

Frågan ställs till miljöministern Karolina Skog, (MP). Bakgrunden till frågan handlar om att det tar tid att få fram ett nytt regelverk och en fondlösning. Under tiden har många ägare av småskaliga vattenkraftsägare hamnat i en svår situation menar Kristina Yngwe:

”Vissa riskerar att gå i personlig konkurs på grund av den tillståndsprocess de befinner sig i.”

För att lösa frågan krävs enligt Energimyndighetens generaldirektör politiska besked om hur situationerna ska lösas i avvaktan på nytt regelverk.

Därför vill också Kristina Yngwe veta hur miljöministern och regeringen tänker agera för att hjälpa de vattenkraftsägare som kommit i kläm innan ett nytt reglerverk finns.