facebooktwittermail d

Efterlyser bindande mål för vindkraft

För att säkerställa långsiktiga investeringar bör EU fastställa bindande mål för förnybar energi till år 2030.

Det anser den europeiska vindkraftsorganisationen EWEA som i veckan samlades i Bryssel.

- EU:s mål om 20 procent förnybar energi till 2020 har varit en av de främsta drivkrafterna för den kraftfulla utbyggnaden av förnybar energi i både Europa och Sverige på senare tid. Genom att fastställa ett mål även för 2030 kan den förnybara energin fortsätta att utvecklas lika positivt, säger Eric Birksten vid Svensk Vindenergi i en kommentar.

I rapporten "EU Energy Policy to 2050" framhåller European Wind Energy Association vikten av en ambitiös EU-politik på vindkraftområdet även efter 2020.

Det kan i så fall bidra till att EU-kommissionens mål plan för utsläppsminskningar på minst 80 procent till 2050 kan uppfyllas, enligt EWEA.ATL.nu