facebooktwittermail

Mer pengar till Arlas mjölkbönder med höjd efterlikvid

Arlas representantskap har röstat fram en ny konsolideringspolicy som ger mer pengar till kooperativets mjölkbönder. Efterlikviden höjs kraftigt och ska delas ut två gånger per år. 

För de svenska mjölkbönderna handlar det om cirka 90 miljoner kronor extra per år i sex år framåt. 

Arlas mjölkbil hämtar mjölk hos Hamra Gård.
Efterlikviden till Arlas mjölkbönder höjs. FOTO: CECILIA PERSSON

Under oktobermötet i Arlas representantskap i Köpenhamn röstades förslaget om den nya konsolideringspolicyn igenom med brett stöd, 156 representanter röstade för och bara 5 emot.