facebooktwittermail d

Mer pengar till Arlas mjölkbönder med höjd efterlikvid

Arlas representantskap har röstat fram en ny konsolideringspolicy som ger mer pengar till kooperativets mjölkbönder. Efterlikviden höjs kraftigt och ska delas ut två gånger per år. 

För de svenska mjölkbönderna handlar det om cirka 90 miljoner kronor extra per år i sex år framåt.