facebooktwittermail d

Efterfrågan ökar på flerbostadshus i trä

Under 2015 ökade byggandet av flerbostadshus i trä med 37 procent. Nu investerar tillverkarna i ökad produktion.

Flerbostadshus med trästomme har tappat någon procent i marknadsandel men ökat kraftigt sett till antalet lägenheter.
Flerbostadshus med trästomme har tappat någon procent i marknadsandel men ökat kraftigt sett till antalet lägenheter.

Från 2014 till 2015 ökade antalet lägenheter i flerbostadshus som byggts med trästomme med 37 procent, och jämfört med 2011 har antalet nästa trefaldigats. Det visar statistik som SCB tagit fram på uppdrag av TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Ökat kraftigt

Men samtidigt har byggandet totalt sett ökat kraftigt, från 12 520 lägenheter 2012 till 26 727 lägenheter 2015. Det har medfört att trästommar tappat lite i marknadsandel, från 10 procent 2012-2013 till 9 procent 2014-2015. Men Gustaf Edgren på TMF ser det ändå som ett styrkebesked från trähustillverkarna att de lyckats öka produktionen i antal lägenheter så mycket som de gjort.

– Vi var ju oroliga att de skulle tappa mer i marknadsandel när det totala byggandet ökade så mycket. Men på något sätt har de lyckats skruva upp produktionen på befintliga anläggningar. Och just nu är det många som investerar så inom bara något år tror jag att produktionskapaciteten kommer att tredubblas, säger han till ATL.

Flerbostadshus med trästomme har tappat någon procent i marknadsandel men ökat kraftigt sett till antalet lägenheter.
Flerbostadshus med trästomme har tappat någon procent i marknadsandel men ökat kraftigt sett till antalet lägenheter.

Ökad efterfrågan på sågade trävaror

Bland de som investerar nämner han Lindbäcks, Derome, Bo Klok, Eksjöhus, Myresjöhus, Moleven, Vida och Martinsons.

Ett ökat byggande i trä kan innebära ökad efterfrågan på sågade trävaror vilket gynnar skogsägare.

Lägre miljöpåverkan

Men Gustaf Edgren ser också fördelar med träets lägre miljöpåverkan.

– Förut sa man schablonmässigt att byggfasen stod för 15 procent av utsläppen under en byggnads livscykel, och driften med uppvärmning stod för 85 procent. Men ny forskning visar att det inte stämmer. Byggfasen står för cirka 50 procent av utsläppen och de vinster man kan göra genom ännu bättre isolering är försumbara. Vill man bidra till en hållbar utveckling ur klimatperspektiv ska man bygga industriellt i trä, avslutar han.

Flerbostadshus med trästomme har tappat någon procent i marknadsandel men ökat kraftigt sett till antalet lägenheter.
Flerbostadshus med trästomme har tappat någon procent i marknadsandel men ökat kraftigt sett till antalet lägenheter.