facebooktwittermail d

Skogsindustrin visar upp sin cykliska sida

Även cellulosaindustrin börjar nu bromsa in. Fråga är vad det satt för spår i kvartalsrapporterna, och i förlängningen hur virkespriserna påverkas?