facebooktwittermail d

Ska skapa synergier i 100-miljonersklassen

Norrskog lägger ner sågverket i Östavall. Beslutet offentliggjordes parallellt med dagens sammanslagningsbesked mellan skogsägarföreningarna Norra och Norrskog.

Målet är att sammanslagningarna ska skapa synergier i 100-miljonersklassen.