facebooktwittermail

Efter kritiken: Bättre villkor för vallfröodlare

Kritiken mot uppköparna gav resultat. I år har villkoren för att odla vallfrö förbättrats, med högre priser och en justerad branschöverenskommelse.

För vallfröskörden 2020 är det framför allt priserna på timotej (bilden) och ängssvingel som höjts.
För vallfröskörden 2020 är det framför allt priserna på timotej (bilden) och ängssvingel som höjts. FOTO: MARCUS FRENNEMARK

Lars-Johan Merin, ordförande för Sveriges Frö- och oljeväxtodlare (SFO), riktade förra året svidande kritik mot svenska fröfirmor. Den bestod dels i att odlarna inte fick bättre betalt för sitt frö trots att de sedan några år tillbaka tagit på sig en större kostnad för hanteringen av fröråvaran, dels i att priserna inte speglade den efterfrågan på frö som fanns på marknaden.