facebooktwittermail

Efter krisen: Tomma lager kan fyllas igen

Knappt tjugo år efter det att svensk livsmedelslagring lades ned är landet på väg att få nya statliga beredskapslager.

– Men planeringen kommer att se annorlunda ut än den gjorde då, säger Harald Svensson som är ämnessakkunnig åt regeringen i beredskapsfrågor.

Skyskrapan i Åstorp började byggas 1917 som en av Sveriges första specialbyggnader för beredskapslagring. När alla lager avvecklades 2001 var spannmålslagret i Åstorp redan rivet sedan ett par år.
Skyskrapan i Åstorp började byggas 1917 som en av Sveriges första specialbyggnader för beredskapslagring. När alla lager avvecklades 2001 var spannmålslagret i Åstorp redan rivet sedan ett par år. FOTO: KALLE LIND/HD

Redan 2017 slog den parlamenta­riska Försvarsberedningen fast att landet behöver återinföra statliga livsme­delslager för att klara en allvarlig säkerhets­politisk kris.